bányakép részletek

MotoTrbo rendszerek – nem csak bányákba

Ez a kép az egyik, talán a legkomplexebb rendszerintegrációs tevékenységünk illusztris részét jeleníti meg. Munkavégzésünk során kiépült 5 km hosszan egy sugárzókábellel ellátott, három diverzifikált átjátszóval működtetett mélységi digitális rádiórendszer. Ezt a rádióhálózatot össze kellett kapcsolni a határos térségben korábban telepített analóg üzemű rádiókommunikációs eszközökkel. A két hálózat közti rádióforgalom-átadást egy harmadik technikai platform közbeiktatásával oldottuk meg. Az illusztráció egy ilyen találkozási pontot ábrázol, a képfelirat kifejezéseinek magyarázatai, technikai részletei az alábbi cikkben találhatók.
▪ MotoTrbo

A MotoTrbo a Motorola Solutions Inc. egyik digitális rádióberendezés-családjának és a hozzá kapcsolódó eljárás- és szoftverkínálatnak marketing neve.

átjátszó

Az átjátszó berendezés hatótávolság növelő eszköz. A vételi körzetéből származó vett jelet egy másik frekvencián továbbítja. A MotoTrbo rendszerben alkalmazott beszédhang-tömörítési és digitalizálási eljárás hatékonyságának következtében a rádiócsatornán való átvitelhez fele annyi idő sem kell, mint amennyi ideig a beszéd tart. A feldarabolt rövid adatcsomagok szakaszosan, ún. időrésekben továbbítódnak (TDMA: Time Division Multiple Access). Ugyanazon a csatornán két időrésben váltakozva továbbítva két egymástól független beszédet (és mellette adatokat) lehet átvinni. Ezáltal egy digitális átjátszó sokkal hatékonyabb, mint egy analóg rendszerű. A hanggá váló adatcsomagok vételi oldali helyes összerakásának alapja az időrés információk, továbbá a beszédcsoport azonosítók továbbítása az adó által. Így a folyamat kimenő jele egy (illetve két) folytonos beszédhang lesz egy vagy két munkacsoport számára.

IP Site Connect

Az IP Site Connect elv több átjátszó összekapcsolásának egyik módja a MotoTrbo rendszerekben. IP Site Connect megoldást használunk, amikor kisebb számú felhasználói beszédcsoport számára egyetlen átjátszó által lefedhető területnél nagyobb a műveleti mozgástér, ezért több átjátszó szükséges, további helyszínre telepítve. A berendezések egymás közti kommunikációja Internet Protocol szerint szabványosított adatforgalommal történik. A hordozó felület (média) sokféle lehet, pl. e célra telepített vonalas ethernet, LAN hálózat, mikrohullámú kapcsolat, WIFI összeköttetés, Internet csatlakozás. Az átjátszók közti adatforgalom, a forgalmazási szünetekben aktivizálódó ütemes életjel-adás, valamint a mozgó rádiók MotoTrbo szerinti képessége biztosítja a kezelési igény nélküli cellaváltást, barangolást.

Motorola SLR1000 repeater in Mototrbo IP Site Connect site
Jelen esetben telepített optikai kábel az összekötés módja a többi átjátszóval. Meghajtásáról egy routerrel összeépített médiakonverter SFP modulja gondoskodik. Az átjátszó tápigénye 12 Voltos, amelyet a bányabeli földeletlen 230V hálózatra kapcsolt tápegység és esetenként akkumulátor biztosít. Az antennacsatlakozó után egy elosztó (splitter) található, amely a bányavágatban két irányban elvezetett koaxiális bekötőkábeleket illeszti. A bekötőkábelek az alagútban telepített sugárzókábelekhez kapcsolódnak. Az egyik sugárzókábel-szakaszba egy kétirányú vonalerősítőt is be kellett építeni a kb. 1800 m hosszú kábelen legyengülő jelek miatt. A vonalerősítő tápellátása – helyi áramvételezési lehetőség hiányában – a splitterbe becsatlakozva a sugárzókábelen eljuttatott 12V DC feszültséggel történik. Ez az áramellátási mód újabb átjátszó táplálására nem lett volna elegendő.

Közbülső MotoTrbo információ:

Amennyiben egy átjátszó-telepítési pont is elegendő a területet lefedéséhez, de sok felhasználói készüléket és beszédcsoportot kell kiszolgálni több átjátszóval, akkor a MotoTrbo Capacity Plus architektúrát alkalmazzuk. Jellegzetessége, hogy dinamikusan elosztja a szabad csatornákat és időréseket a forgalmazásra jelentkező rádiók, csoportok részére. A két rendszer ötvözete a Linked Capacity Plus konfiguráció, amely több bázispontú, bázisonként több-átjátszós struktúra. Bizonyos telephely- és átjátszó darabszámok felett további kategóriák, megoldások állnak rendelkezésre.

sugárzókábel
sugárzókábel
A sugárzókábel nem teljes mértékben árnyékolt koaxkábel, ezért a rádióhullámok ki- és bejutnak a kábelköpenyen át.
A képen egy kétirányú vonalerősítő, mely leggazdaságosabban a sugárzókábelen kapja a működési energiát. A kétirányú működést duplexerekkel szétválasztott és újra egyesített irányok közti uplink és downlink erősítők teszik lehetővé.

RoIP

RoIP: Radio over Internet Protocol. Lényegében egy közbülső technológiai fejlesztés az analóg rádiótechnika és az eleve IP kompatibilis digitális rádióhálózati megoldások között. A RoIP modemek a korábbi épített vagy béreltvonalas, de leginkább rádiólink kialakítások után rugalmasabb megoldást adnak az analóg rádiók egymással történő összekötésére vagy távkezelésére IP platformú médiák segítségével. Ebben a bemutatott példában egy analóg rádióhálózat és egy digitális rádióhálózat van összekapcsolva úgy, hogy a két térbeli szektor egy rádióhálózatot képez. Természetesen a digitális hálózat két időrését külön-külön kellene átkötni analóg csatornákhoz. Jelen esetben a hálózat jellege miatt csak az egyik időrés van kapcsolatban analóg rádiórendszerrel.

Gateway

Gateway: átjáró. Megoldásunkban a RoIP eszközökkel összekapcsolt rádiórendszerek között nincs tárgyiasult fizikai kapcsolat, mivel az eltérő márkájú RoIP modem nem kompatibilis a MotoTrbo protokollal. Az összekapcsolódás mind az analóg rádióhálózat, mind a MotoTrbo rendszer felé rádiófrekvenciás alapú. Az alkalmazott rádiók alapsávi jelei, vételjelzése, adásindítása van továbbítva a másik gateway számára. A digitális és az analóg hálózatba kapcsolódó egy-egy gateway eszköz egymás között optikai kábelen kommunikál, azonban – más körülmények között – ez lehetne akár Internet is. Az eszközök ott vannak a bányában, ahol áram van, és ahonnan elérik a saját rádióhálózatukat, mert az optikai kábel telepítése elenyésző költségű az energiakábel építéséhez képest.

Mototrbo hálózati RoIP berendezés
Icom VE-PG2 RoIP modem, mely paraméterezhető módon összeigazítja az RX és TX kapcsolójelek és a hangcsatorna késleltetéseit, megakadályozza ezáltal az adáskezdeti információk elvesztését. További építőelemek: médiakonverter, tápegység, mögötte a rádió, a doboztetőn mozdonyantenna. Külső akkumulátor szünetmentesít.

A példa-alkalmazásban bemutatott rádió-rendszertechnika terveink alapján, nagyrészt saját kivitelezésünkben épült.

Amennyiben megoldandó rádiókommunikációs probléma okán olvasta végig leírásunkat és meggyőző információkat adtunk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.