rendszertechnikai terv


🖨

URH rádiórendszerek engedélyeztetési ügymenete

Minden rádió-adóberendezés üzemeltetésének, így az URH rádióhálózatok építésének, valamint meglévő rádiórendszer bővítésének jogszabályi feltétele erre vonatkozó Frekvenciakijelölési határozat, illetve a Rádióengedély megszerzése. Az engedélyezési folyamat követelményeiről az NMHH a honlapján elérhető tájékoztatást ad. Legtöbb esetben a frekvenciakijelölési eljárás részeként rendszertechnikai terv benyújtása is szükséges. Az URH lefedettség megjelenítése a rendszertechnikai terv egyik tartalmi része.

A rendszertechnikai terv az engedélyeztetési dokumentáció alapvető része

A rendszertechnikai terv néhány műszaki paraméterét az előzetes eljárás során megkért, az NMHH által kiadott tervezési adatszolgáltatás – elvi építési engedély tartalmazza. A tervezési folyamat során ezek figyelembe vételével jön létre a frekvencia engedélyezési terv dokumentáció. Ez többek között magában foglalja az URH lefedettség és zavartatás térképeit.
A rádiótechnikai tervezés része továbbá a telepített URH bázisállomás vagy átjátszó adása által kifejtett, a szomszéd országokat érintő, megadott modell alapján számított zavarhatás dokumentálására is.
A sugáregészségügyi számítások további kötelező lényegi részt képeznek, mert ezek az egészségvédelmet szolgálják.

Amennyiben a rendszertechnikai terv és az elektronikus adatszolgáltatás kifogástalan, a Hatóság Frekvenciakijelölési határozat iratot postáz az igénylőnek. Ez a dokumentum legalizálja a hálózat kiépítését a következő 12 hónapban.
Az üzemeltetés megkezdéséhez szükséges Rádióengedély ekkor igényelhető, amit ötévenként meg kell ismételni.

URH lefedettség, hatótávolság térképe

Az illusztrációs célú videónkban egy URH bázisállomás vagy átjátszó lefedettség térképe jelenik meg, egy pécsi, városi viszonylatban középmagas telepítési pont környezetében.
A kb. 130 méter (0.08 mérföld) oldalhosszúságú négyzetekben számolt átlagos térerő a pirostól kékig terjedő négyféle színezéssel az intenzitás-kategóriákat demonstrálja. A mozgókép jól visszaadja a domborzat árnyékoló hatását, vagy éppen a rálátás erősítését.

A rádióhullámok terjedésének, a rádiók hatótávolságának, a lefedettség mértékének matematikai modellezésével nevessé vált kutatók már a múlt évszázad közepén is elmélyülten foglalkoztak, több-kevesebb sikerrel. Néhány számítási elv vált általánossá, sajnálatosan ezekből eltérő következtetésekre lehet jutni.

Az engedélyezési eljárásban az NMHH vizsgálja a számítási módszertant, és annak eredményeit. Az egymástól független eljárásokban beadott besugárzási térképek átfedés-mentes elhelyezhetősége az alapja az azonos frekvenciák ismételt kiadásának az ország távolabbi területére.

Olyan terveket igényel az NMHH értékelési módszere, amelyek alacsonyabb szintű térerőket is megjelenítenek, mint a normál használhatóság határán mérhetők. Ez teremti meg az URH rádiórendszerek zavarmentes üzemeltetéséhez szükséges védőtávolságokat.

A rendszertechnikai terv URH lefedettség térképe az NMHH részére készül

Az NMHH részére átadott rendszerterv másolati példányát hagyományosan a megrendelő is megkapja, mivel üzleti kapcsolata létesült a tervezővel. A felelősségtudatos tervezők felhívják a megrendelők figyelmét arra, hogy a zavarmentes frekvencia-allokáció műveletét segítő térkép nem azonos a rádióállomás ellátási területének megjelenítésével. Annak ellenére sem, hogy a rendszertechnikai tervek ez utóbbi fogalmat használják az ügyrendi azonosíthatóság érdekében.

Egy rendszertechnikai terv besugárzási térképe. Kétféle módszerrel számolt URH lefedettség térkép különbsége.

Az egyik tervezési módszer a síkvidék felé, a másik a hegyoldalon ad nagyobb lefedettség értéket

Amennyiben a rádiórendszer (átjátszó, vagy bázisállomás) működőképessége területének megjelenítése is fontos – jórészt a megrendelő számára –, akkor azt egy másik modell alapján, eltérő számítási módszer szerint kell elkészíteni. De leginkább az a mérvadó, ha próba-mérések történnek.

Esettanulmányaink oldalunkon bemutatott, számunkra megörökölt problémák egy része arra vezethető vissza, hogy az érintettek nem tisztázták ezt a fontos különbséget. Az engedélyezési eljáráshoz készített rendszertechnikai terv térképeire alapozott kiépítés nyomasztó következményeit egyes esetekben évtizedek alatt sem lehetséges felszámolni az átjátszóállomások rosszul kijelölt és megváltoztathatatlan telepítési helyei miatt.

A rendszertechnikai terv nem kiviteli terv

A Hatóság munkájával nincs összefüggésben a készülékek, kábelek, antennák elhelyezési módja, ezért a célorientált rendszerterv kivitelezési utasításokat nem tartalmaz. A rendszertechnikai tervben ebben a vonatkozásban pusztán a megállapított antenna-magasság és -nyereség, illetve a kábelhossz és -veszteség a kimenő adat. Az antennatartó szerkezetek mérettől függően építési engedélykötelessé válhatnak, ilyen előfordulásakor megtörténik az információáramlás az NMHH felé.

Amennyiben nélkülözhetetlen a kiviteli dokumentáció is, e terv elkészítése egy újabb megbízási folyamatban történik, vagy esetleg egyetlen komplex dokumentáció készül. Ellenben, ha a terv-igénylőnek nem alapvető elvárása az elrendezési rajzok, és pl. munkavédelmi utasítások megszerzése, akkor nem célszerű többcélú, átfogó tervdokumentációt finanszíroznia. A megrendelő érdeke a tájékozódás és egyeztetés a terveztetés előkészületeiben, és a számára legmegfelelőbb tervező kiválasztása.

Előzetes URH lefedettség felmérés, rendszertechnikai terv készítés, engedélyeztetési folyamat ügyintézés nexusában rendelkezésükre állunk!


EREDETI INFORMÁCIÓ
Ha máshol is olvasott a rendszertechnikai tervek többféle értelmezéséről, akkor azok az oldalak később jelentek meg.