Szolgáltatásaink

Szolgáltatásainkat úgy állítottuk össze, hogy partnereink az első kapcsolatfelvételtől kezdve maximális támogatásban részesüljenek a terveik megvalósításában, problémájuk megoldásában. Együttműködésünkre számíthatnak a felmerült hírközlési igény műszaki tartalmának meghatározásában, az URH rádiórendszer tervezésében, az adminisztratív ügyintézésben, kivitelezésben, üzemeltetésben egyaránt. URH rádiórendszer tervezése kivitelezése

Minden üzleti kapcsolatot, illetve együttműködést úgy építünk fel, hogy egy átfogó, minden részletre kiterjedő felmérés és elemzés után olyan javaslatot tegyünk, amely a partnereink számára a legoptimálisabb, leghatékonyabb megoldást biztosítja. A legmegfelelőbb rádiókommunikációs rendszer kiválasztása az adott feladat, a jövőbeni fejlesztési elképzelések, az adott fizikai körülmények, a rendelkezésre álló technika, valamint a beruházási keret figyelembe vételével történik.
Cégünk márkafüggetlen, ezért a berendezések, megoldások ajánlásában az elérhető legnagyobb használati érték, a megbízhatóság, a leggazdaságosabb üzem szempontjai érvényesülnek.

rádiórendszer tervezése

1. Rádiórendszer tervezése és hálózatterv készítése

A távközlési követelmény pontosítása, az érintett objektumok ismerete alapján megtervezzük a rádióhálózat struktúráját, topológiáját. Ez tartalmazza az egyes állomások leírását, kapcsolatrendszerét más hálózati elemekkel, és ez az alapja a részletes anyagigény kidolgozásának. A hálózatterv kiterjed a kapcsolódó, más ágazati szakipari feladatok meghatározására is.

2. Ráfordítás tervezés, költségvetés készítése

A hálózatterv anyaglistájából, valamint a kivitelezési munkák várható költségeiből készül a döntés-előkészítő árajánlat, költségvetés.
Termékeink portfólióját – folyamatosan aktualizálva – úgy állítjuk össze, hogy a műszaki tartalom minden lehetséges feladatra megoldást adjon, és a várható üzembiztonság, szerviz-háttér hosszú távon megelégedéssel szolgáljon ügyfeleink számára. A különösen árérzékeny piaci szegmensekben versenyképes áron kínálunk kevésbé neves, de ellenőrzött minőségű termékeket is.

3. Engedélyeztetési eljárás ügyintézése

Új rádióhálózat kialakításának, valamint meglévő rendszer bővítésének jogszabályi feltétele a frekvenciakijelölési határozat, illetve a rádióengedély megszerzése. Az ügymenet során a papíralapú és elektronikus adatszolgáltatást elkészítjük, a mellékletként benyújtandó terveket, számításokat és nyilatkozatokat összeállítjuk, és egy képviseleti megbízás alapján a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól (NMHH) a szükséges engedélyeket partnereink nevében megkérjük.
A nem földi járművek (hajók, repülők) fedélzeti rádióberendezéseinek sajátos engedélyeztetését a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál és az NMHH-nál is elindítjuk.
Harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanokba, illetve többfelhasználós távközlési létesítményekbe tervezett betelepülés esetében a bérleti szándéknyilatkozat műszaki tartalmát a tulajdonossal egyeztetjük, elősegítjük a konszenzust.

4. Rádiótechnikai rendszerterv elkészítése, rendszertechnikai terv

Néhány engedélyezési ügymenetet kivéve (amikor közös felhasználású csatornán működő, kis hatósugarú rádióhálózat kérelméről van szó) a frekvenciakijelölési eljárás részeként rendszertechnikai tervet kell benyújtani.
A hatályos rendeletek szerint rendszertechnikai tervet a hivatalos tervezői névjegyzékben szereplő mérnök készíthet. Tervezői névjegyzék-regisztrációnk alapján vállaljuk a saját és más vállalkozási kivitelezésben megvalósuló rádióhálózatok tervanyagának elkészítését.
A rendszertechnikai terv néhány műszaki paraméterét az előzetes eljárás során megkért, az NMHH által kiadott elvi építési engedély tartalmazza. A tervezési folyamat során ezek felhasználásával jön létre az engedélyezési anyag, mely többek között tartalmazza a besugárzási és zavartatási térképeket, sugáregészségügyi számításokat.

5. Az URH rádiórendszer kivitelezése

  • Eszközbeszerzés

A megvalósítandó rádióhálózat elemeit raktári készletből, vagy rövid határidejű beszerzéssel adjuk át a megrendelőnek. Valamennyi eszköz: rádióberendezések, antennák, csatlakozók, kábelek, energiaforrások, kiegészítő felszerelések beszerzését vállaljuk, figyelembe véve a megrendelő speciális igényeit, vagy az általa elfogadott ajánlásainkat.

  • Fix telephelyű- és mobil állomások kiépítése

A megrendelt áruk leszállításán túlmenően a telepítést, installálást igénylő rendszerelemeket (pl. átjátszó, diszpécser állomás, járműbe szerelt berendezés) üzemkész, ellenőrzött állapotban adjuk át.

  • Kapcsolódó eszközök és szolgáltatások

A rádiótávközlő berendezések üzembe helyezésére irányuló megbízással egyidejűleg olykor más műszaki eszközök beszerzésére, beépítésére is igény jelentkezik, mint pl. a különböző fényhidak és hangosító rendszerek, rádióbeszélgetést és telefonhívásokat rögzítő berendezések, távmérő, távjelző, távvezérlő, telemechanikai egységek. Ilyen, és hasonló feladatok megoldását is vállaljuk. Amennyiben a megoldandó feladat egyedi berendezés, áramkör, vezérlő funkció létrehozását igényli, ezt megtervezzük, elkészítjük.

6. A rádióhálózat üzemideje alatti tevékenységek

  • Rendszeres karbantartás, ellenőrzés

Átalánydíjas konstrukcióban működik a hibamegelőző karbantartó, felügyelő szolgáltatásunk, mely során a szerződésben meghatározott időközönként a szükséges állagmegőrző, TMK jellegű munkálatokat elvégezzük. A teljesített munkát és a berendezések műszaki állapotát dokumentáljuk.

  • Időszakos ellenőrzés, javítás megbízás alapján

Egy rádióhálózat pillanatnyi állapotát eseti megbízás alapján felmérjük, kiértékeljük, az esedékes beavatkozásokra javaslatot teszünk, illetve e tevékenységeket végrehajtjuk. Üzemzavar esetén – szintén egyedi megrendelésre – a hibát elhárítjuk.

  • 24 órás készenlét

Arra szerződött partnereink részére állandó telefonos elérhetőséget biztosítunk a haladéktalan beavatkozás érdekében. Válsághelyzetekben saját eszközünk üzembe helyezésével segítjük az átjátszóberendezés, diszpécserközpont, vagy a speciális küldetésű állomás azonnali működőképességét.

  • Készülékjavítás telephelyünkön

A nem azonnali, illetve kiszállást nem igénylő javítási munkákat telephelyünkön látjuk el. A készülékek nyitva tartási időben leadhatók, átvehetők. Az itt befogadott berendezések javítását is a lehetséges legrövidebb időn belül befejezzük. A szervizmunka eseti számlázású, de létezik átalánydíjas konstrukciónk is azok számára, akik tervezhető költségekkel könnyebben gazdálkodnak.
A cégünk által forgalmazott márkák disztribúciós útvonalán elérhető alkatrészbázis és technikai szupport garantálja a legrövidebb javítási időt, a megjavított berendezés eredetiségét és hosszúidejű működését. A nem forgalmazott márkák esetében is megteszünk mindent annak érdekében, hogy megrendelőnk mielőbb, és sokáig megelégedéssel üzemeltesse készülékét.

  • Korszerűsítés, átalakítás

A jogszabályi környezet időnkénti megváltozása, a technikai állapot elavulása, vagy a hálózattal kapcsolatos elvárások átalakulása a működő rendszerek korszerűsítését igényli. A tanácsadástól a megvalósításig partnerek vagyunk ebben is, legyen az akár csak egy járműcsere miatt szükséges rádió ki- és beszerelés.

7. Adóvevő készülékek bérbeadása, rádióbérlet

  • URH rádiók és kiegészítő eszközök kölcsönzése

Rádiókommunikációt igénylő munkavégzéshez, kulturális és sportrendezvényekhez, alkalmi igényekhez rádió adóvevő berendezéseket bérelhetnek ügyfeleink. A néhány napos rádióbérlés lehetősége mellett hosszú távú kölcsönzésre is van versenyképes ajánlatunk. A több mint száz darabos bérrádió készletünk a különböző felhasználási igényekhez igazodva kisteljesítményű – PMR446 szabványú – strapabíró készülékekből, nagy hatótávolságú ipari rádiókból, valamint mobil rádiókból áll. Töltők, fülszetek, tartalék akkumulátorok, a mobilrádiókhoz mágnestalpas antennák állnak rendelkezésre. Nagy terület ellátására URH átjátszóberendezést is biztosítunk, a szükséges ideiglenes rádióengedélyekkel együtt.

  • Ideiglenes rádiórendszerek kiépítése, üzemeltetése

Amennyiben az átjátszóberendezés, illetve bármely állomás kiépítése során a telepítési pont megkeresésében, a helybérleti jogviszony megteremtésében, az eszközök telepítésében a közreműködésünkre igény mutatkozik, az URH kölcsönzést kiegészítve teljes szolgáltatást nyújtunk az infokommunikációs eszközök használatra kész átadásával. Speciális terepviszonyok esetén, építmény és hálózati energiaforrás hiányában kitelepüléssel is biztosítjuk a párnapos rendezvény (pl. autóverseny) hírközlésének működését. Kiemelten fontos eseményekre rendelhető helyszíni ügyeleti szolgálatunk azonnali beavatkozással kicseréli a meghibásodott berendezéseket, kijavítja az üzemképtelen egységeket, gondoskodik a csereakkumulátorok töltéséről.


Csak a leírt szolgáltatásainknak van itt vége.Szolgálatkészségünk szinte végtelen!